Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner Technologiczny:

Partner Prawny:

Partner Honorowy:

Partner Merytoryczny:

Agenda

9:00

Rejestracja uczestników

9:30

Rozpoczęcie Forum. Powitanie uczestników

9:35

Wystąpienie otwierające

 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury*

9:45

Konkurencyjność unijnego przemysłu branży kolejowej: kluczowa rola innowacji i regulacji

 • Philippe Citroën, Dyrektor Generalny, UNIFE

10:00

Polska & UE: potrzeba dynamicznego rynku dla nowego i używanego taboru kolejowego

 • Nick Brooks, Sekretarz Generalny, ALLRAIL Alliance of Rail New Entrants

10:20

Tabor kolejowy w krajach członkowskich OSŻD

 • Mirosław Antonowicz, Przewodniczący, Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD)

10:40

DEBATA: Plany inwestycyjne taboru pasażerskiego w Polsce

 • Jak osiągnąć neutralność klimatyczną przewozów? W jaki sposób branża się do tego przygotowuje?
 • Jak wyglądają plany inwestycyjne, w którą stronę zmierzają zakupy taboru?
 • Dialog techniczny – jak wybrać optymalny pojazd?

11:40

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności – w przededniu istotnych zmian dla rynku

 • Przedstawiciel Urzędu Transportu Kolejowego*

12:00

DEBATA: Tabor dla przewozów towarowych – plany i strategie zakupowe, perspektywy rozwoju

 • Wzrost znaczenia pooli taborowych w przewozach towarowych

13:00

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym. Implikacje dla branży taborowej

 • dr Mariusz Rypina, associate partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

13:20

Przerwa techniczna / Lunch

13:50

DEBATA: Innowacje taborowe 2021

 • Potrzeby rynku
 • Nowe technologie taborowe: (hybrydy, lokomotywy wodorowe) i ich obecność na krajowym rynku
 • Innowacyjność sektora produkcji taboru kolejowego

Paneliści:

 • Artur Borowicz, Prezes Zarządu, TABOR Dębica Sp. z o.o.
 • Robert Nowakowski, Członek Zarządu ds. Produkcji, DB Cargo Polska S.A.
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja Pro Kolej
 • dr inż. Maciej Andrzejewski, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”*

Moderator: Janusz Kućmin, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

14:50

Finansowanie zakupu taboru kolejowego – aktualne i nowe perspektywy

 • Przedstawiciel Centrum Unijnych Projektów Transportowych

15:20

DEBATA: Plany i oczekiwania operatorów tramwajowych na zakup taboru w nowej perspektywie budżetowej UE

Paneliści:

 • Krzysztof Balawejder, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu
 • Krzysztof Dostatni, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu

16:30

Planowane zakończenie Forum

Prelegenci

(wszyscy prelegenci i paneliści zostaną przedstawieni wkrótce)

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Philippe Citroën

Dyrektor Generalny, UNIFE

Nick Brooks

Sekretarz Generalny, ALLRAIL Alliance of Rail New Entrants

Mirosław Antonowicz

Przewodniczący, Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD)

dr Mariusz Rypina

Associate partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Artur Borowicz

Prezes Zarządu, TABOR Dębica Sp. z o.o.

Robert Nowakowski

Członek Zarządu ds. Produkcji, DB Cargo Polska S.A.

dr Jakub Majewski

Prezes Zarządu, Fundacja Pro Kolej

Janusz Kućmin

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

Krzysztof Balawejder

Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu

Krzysztof Dostatni

Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu

Wybór biletów Wybierz rodzaj uczestnictwa

Koszt uczestnictwa stacjonarnego

Koszt uczestnictwa stacjonarnego

1190 PLN netto

CENA SPECJALNA do 02.08.2021

Koszt uczestnictwa stacjonarnego

Poprzednia edycja​

Podczas siódmego Europejskiego Forum Taborowego padły pytania dotyczące sensu standaryzacji taboru oraz działań, jakie są podejmowane w tym zakresie zarówno przez operatorów, jak i przez producentów. Czy zestandaryzowany tabor będzie nam potrzebny do obsługi CPK? A jeśli tak, to jakie to będą pojazdy? Dużo uwagi poświęcono wyzwaniom związanym z wdrożeniem przepisów IV pakietu kolejowego. Centralne miejsce podczas dyskusji zajęły również innowacje w taborze kolejowym pod kątem aktualnych i przyszłych potrzeb rynkowych, w tym zapotrzebowanie na pojazdy wodorowe. Rozmawialiśmy także o priorytetach zamawiających w przetargach tramwajowych oraz planach i strategiach taborowych kolei samorządowych.

+
Uczestników konferencji online
+
Wyświetleń w tle

Miejsce wydarzenia:

Centrum Bankowo-Finansowe

Budynek CBF położony jest u zbiegu ulic Nowy Świat i Al. Jerozolimskich. 

Lotnisko  Warszawa Okęcie – 9 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Centralna – 1,4 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Powiśle – 200 m
Stacja I linii metra – Centrum: – 800 m

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt

Mateusz Gilewski

tel: 696 094 452

email: mateusz.gilewski@tor-konferencje.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby