European Railway Stock Forum

Tegoroczną, dziesiątą edycję Europejskiego Forum Taborowego zdominują przede wszystkim 4 tematy: światowe i regionalne trendy na rynku taboru kolejowego; plany i strategie zakupowe przewoźników i regionów na rynku taborowym; zielona i zrównoważona mobilność a pojazdy szynowe; odbudowa Ukrainy. W ramach tych obszarów eksperci będą dyskutować m.in. o trendach w produkcji taboru kolejowego, specjalistycznym taborze, optymalizacji zużycia energii i innowacjach, taborze hybrydowym, zapleczach taborowych, szansach dla polskich producentów taboru i innych rozwiązań, wagonach sypialnych, finansowaniu inwestycji i zakupów, kolejach samorządowych, metrze i tramwajach. Spektrum zagadnień zostało dobrane w taki sposób, żeby głos wszystkich uczestników rynku taborowego, od producentów przez nabywców po pasażerów, został usłyszany, a wnioski z debat dotarły do jak największej ilości słuchaczy - zarówno obecnych na samym Forum, jak i czytelników relacji z Forum w Internecie na wysokozasięgowych portalach.

Partnerzy:

Organizatorzy:

Agenda

Szczegółowy plan wydarzenia pojawi się wkrótce

8:00

Rejestracja uczestników

9:00

Otwarcie Forum

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

SESJA I - TRENDY, STRATEGIE I PRZYSZŁOŚĆ

9:20

DEBATA OTWARCIA: Światowe i regionalne trendy na rynku taboru kolejowego

 • Jak obecna sytuacja gospodarcza i polityczna wpływa na popyt i podaż w sektorze?
 • Kolej w Europejskim Zielonym Ładzie: finansowanie, zrównoważony transport, rola OZE
 • Wdrażanie ERTMS, interoperacyjność i (nie)jednolity europejski obszar kolejowy
 • Potrzeby przewoźników wobec rosnącego popytu na transport pasażerski
 • Nowe trendy w produkcji taboru kolejowego

Paneliści:

 • Artur Fryczkowski, Wiceprezes zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich
 • Jakub Kapturzak, Zastępca dyrektora Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
 • Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Janusz Kućmin, Dyrektor sprzedaży, Stadler Polska
 • Marek Nitkowski, Prezes zarządu, Koleje Wielkopolskie
 • Daniel Paszun, Kierownik Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Wiesław Szafrański, Dyrektor zarządzający ds. operacyjnych, Polregio

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający & Redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

10:40

Przerwa networkingowa

11:00

Wystąpienie: Automatyczne Sprzęgi Cyfrowe – szanse i wyzwania dla polskiego rynku

 • Jan Siudecki, Dyrektor Departamentu Techniki i Wyrobów, Urząd Transportu Kolejowego

11:15

Wystąpienie: Tabor kolejowy na Ukrainie – nowy rynek dla polskich producentów?

 • dr Marek Graff, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

11:35

Wystąpienie: Innowacyjne produkty BODE Rawag

 • Dariusz Marchewka, Członek zarządu & dyrektor handlowy, RFWW "Rawag"

11:50

DEBATA: Czy polski rynek taborowy jest w impasie? Plany i strategie zakupowe przewoźników i regionów

 • Środki własne, komercyjne instrumenty, inne źródła. Finansowanie zakupu taboru w obliczu braku środków z KPO i zagrożenia funduszy z perspektywy unijnej 2021-2027
 • Wagony sypialne w perspektywie odbudowy sieci nocnych połączeń w UE
 • Jakich wagonów towarowych brakuje na rynku?
 • Koleje samorządowe, tramwaje
 • Specjalistyczny tabor do prowadzenia robót torowych: podbijarki, kombajny torowe, pociągi techniczne i inne

Paneliści:

 • Szymon Domański, Dyrektor ds. Klienta Strategicznego, PKO Leasing
 • Maciej Gładyga, Wiceprezydent, European Rail Freight Association & Dyrektor zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Joanna Lech, Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • dr hab. inż. Andrzej Massel, Dyrektor, Instytut Kolejnictwa

Moderator: Michał Grobelny, Kierownik Projektów Kolejowych, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

13:00

Przerwa techniczna / Lunch

SESJA II - INNOWACJE

14:00

DEBATA: Zielona i zrównoważona mobilność a pojazdy szynowe

 • Optymalizacja zużycia energii: rekuperacja, ecodriving, zmniejszanie masy pociągów, zasilanie infrastruktury z OZE
 • Innowacje i technologie w wagonach pasażerskich: co widzi i docenia pasażer
 • Tabor hybrydowy, pojazdy dwunapędowe, elektryczne, wodorowe
 • Elektryfikacja trakcji, zasilanie infrastruktury i pojazdów z ekologicznych źródeł energii
 • Budowa nowoczesnych zapleczy taborowych

Paneliści:

 • dr inż. Maciej Andrzejewski, Polska Akademia Nauk
 • Michał Batko, Członek zarządu ds. produkcji, DB Cargo Polska
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Janusz Malinowski, Prezes zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Piotr Malepszak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kolejowych, Miasto Gdańsk
 • Tomasz Warchoł, Prezes zarządu, Koleje Małopolskie

Moderator: Michał Szymajda, Redaktor, portal rynek-kolejowy.pl

SESJA III - UKRAINA

15:00

DEBATA STRATEGICZNA: Odbudowa Ukrainy

 • Potrzebne inwestycje i zmiany: przejścia graniczne, infrastruktura, wymogi techniczne, przepustowość
 • Gdzie są szanse dla polskich producentów taboru?
 • Tramwaje
 • Wojna na Ukrainie a towarowy tabor kolejowy

Paneliści:

 • Piotr Malepszak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kolejowych, Miasto Gdańsk
 • Sylwin Tomaszewski, Zastępca dyrektora ds. komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
 • Marek Graff, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Moderator: Michał Litwin, Dyrektor Generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych & Członek zarządu, European Rail Freight Association

16:00

Zakończenie Europejskiego Forum Taborowego

Prelegenci

Adrian Furgalski

Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Łukasz Malinowski

Dyrektor Zarządzający, Redaktor Naczelny, TOR Wydawnictwo

Wybór biletów Wybierz rodzaj uczestnictwa

Udział bezpłatny*

Udział bezpłatny*

0 zł

Obowiązuje akredytacja

Udział bezpłatny*
Udział płatny

Udział płatny

1390 zł

Firmy komercyjne

Udział płatny

* Przedstawiciele administracji centralnej, samorządowej, urzędów, uczelni i przedstawiciele nauki (w tym instytutów naukowych)

Poprzednia edycja​

Europejskie Forum Taborowe jest największym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconym tematyce nowoczesnego taboru kolejowego. Wśród zagadnień, które zostały szczegółowo omówione podczas zeszłorocznej edycji wydarzenia, znalazły się m.in.: wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na rynek taborowy, dekarbonizacja i cyfryzacja europejskiego sektora kolejowego, finansowanie i wsparcie dla zakupu taboru oraz innowacje w zakresie pojazdów kolejowych. W Forum wzięło udział około 200 specjalistów i ekspertów z Polski i zagranicy, a wydarzenie miało 17 partnerów i zostało objęte patronatem przez 5 podmiotów.

+
panelistów i prelegentów
+
partnerów i patronów wydarzenia

Miejsce wydarzenia:

Adres:

Dokładny adres zostanie podany wkrótce

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby