Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Honorowy:

Partner Merytoryczny:

Patron medialny:

Agenda

9:00

Rejestracja uczestników

10:00

Rozpoczęcie Forum

10:00

Wystąpienie otwierające

 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

SESJA I - STAN OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ

10:20

WYSTĄPIENIE: EU-Rail - innowacyjność na rzecz dekarbonizacji i digitalizacji kolei w Europie. Cele i narzędzia programu w zakresie taboru kolejowego*

 • Carlo Borghini, Executive Director, Europe’s Rail Joint Undertaking

*wystąpienie online w języku angielskim. Organizator nie zapewnia tłumaczenia

10:40

DEBATA OTWARCIA: Zakupy, modernizacje i remonty taboru kolejowego a megatrendy światowej gospodarki oraz sytuacja polityczna - jaka będzie przyszłość sektora w regionie

 • dekarbonizacja, digitalizacja, urbanizacja, zwiększona świadomość ekologiczna pasażerów, polityka UE - jak wpływają na innowacyjność producentów pojazdów szynowych
 • kryzysy polityczne i zbrojne, niepewna sytuacja gospodarcza, pandemia COVID-19 - wyzwania dla branży taborowej

Paneliści:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Marek Chraniuk, Prezes Zarządu, PKP Intercity
 • Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Witold Gadoś, Dyrektor ds. Sprzedaży Taboru, Siemens Mobility
 • Andrzej Massel, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
 • Artur Martyniuk, Prezes Zarządu, POLREGIO
 • Robert Nowakowski, Członek Zarządu ds. Produkcji, DB Cargo Polska

Moderator: Michał Grobelny, Kierownik Projektów Kolejowych, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

12:00

WYSTĄPIENIE: Journey starts here/Podróż zaczyna się tutaj

 • Paweł Krysiński, Dyrektor Techniczny, Rawag

12:20

WYSTĄPIENIE: Rynki południowoeuropejskie - szansą dla regionalnych producentów taboru kolejowego i tramwajów?

 

 • Lyudmil Ivanov PhD representative of the Association of Railway Signaling, Automation, Communication and Industry (RASTIA)
  case study: Rynek Bułgarski
  *wystąpienie online w języku angielskim. Organizator nie zapewnia tłumaczenia

12:30

DEBATA: Strategie taborowe przewoźników i operatorów kolejowych

 • Czego potrzebują przewoźnicy?
 • Jakie są możliwości rynku?
 • Możliwości i bariery związane z realizacją strategii taborowych
 • Tabor dla kolei dużych prędkości

Paneliści:

 • Michał Batko, Dyrektor Utrzymania, DB Cargo Polska
 • Sławomir Cyza, Prezes i Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich
 • Maciej Gładyga, Dyrektor Izby Gospodarczej Transportu Lądowego
 • Marek Kunicki, Kierownik Zakładu Gospodarowania i Utrzymania Lokomotyw, Lotos Kolej
 • Wiesław Szafrański, Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych, POLREGIO

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor Zarządzający, Redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

13:30

Przerwa techniczna / Lunch VIP

SESJA II - INNOWACJE

14:10

WYSTĄPIENIE: Systemy Łączące Pojazdy Szynowe jako ważna część bezpiecznego i zrównoważonego transportu kolejowego

 • Tomasz Czerwiński, Global Sales Engineer, Dellner

14:30

DEBATA: Alternatywne napędy pojazdów kolejowych - czy jesteśmy gotowi i ile to kosztuje?

 • oferta producentów a zapotrzebowanie na pojazdy hybrydowe na polskich torach
 • koszty pozyskania i eksploatacji pojazdów hybrydowych i wodorowych
 • koszty infrastruktury eksploatacyjnej dla pojazdów wykorzystujących alternatywny napęd

W gronie panelistów:

 • dr inż. Maciej Andrzejewski, Komitet Transportu, Polska Akademia Nauk
 • dr hab inż. Paweł Fuć, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Dyrektor Instytutu Silników Spalinowych i Napędów, Politechnika Poznańska
 • Piotr Pustoszkin, Dyrektor Rozwoju Biznesu Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich

Moderator: Janusz Kućmin, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

SESJA III - FINANSOWANIE I WSPARCIE

15:20

DEBATA: Czy rola prywatnego/komercyjnego finansowania zakupów taboru kolejowego będzie rosnąć?

 • inwestycje w nowe pojazdy szynowe a problemy z dostępnością środków finansowych
 • czy znaczenie finansowania unijnego w zakupach taboru kolejowego będzie spadać?
 • możliwości komercyjnych podmiotów finansowych

W gronie panelistów:

 • Szymon Domański, Dyrektor ds. Klienta Strategicznego, PKO Leasing
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Artur Resmer, Członek Zarządu PKP Intercity

Moderator: Michał Zięba, Radca Prawny, Partner Zarządzający, HANTON Szalc Zięba & Partnerzy

16:10

Zakończenie IX Europejskiego Forum Taborowego

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższej agendzie

Prelegenci

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

dr inż. Ignacy Góra

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Adrian Furgalski

Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Carlo Borghini

Executive Director, Europe’s Rail Joint Undertaking

Marek Chraniuk

Prezes Zarządu, PKP Intercity S.A.

dr hab. inż. Andrzej Massel

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Robert Nowakowski

Członek Zarządu ds. Produkcji, DB Cargo Polska

Artur Martyniuk

Prezes Zarządu, POLREGIO S.A.

Witold Gadoś

Dyrektor Sprzedaży Taboru, Siemens Mobility

Michał Grobelny

Kierownik ds. Projektów Kolejowych, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Paweł Krysiński

Dyrektor Techniczny, Rawag

Michał Batko

Dyrektor Utrzymania, DB Cargo Polska

Maciej Gładyga

Dyrektor Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

Marek Kunicki

Kierownik Zakładu Gospodarowania i Utrzymania Lokomotyw, Lotos Kolej

Wiesław Szafrański

Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych, POLREGIO S.A.

Łukasz Malinowski

Dyrektor Zarządzający, Redaktor Naczelny, TOR Wydawnictwo

Sławomir Cyza

Prezes i Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich

Piotr Pustoszkin

Dyrektor Rozwoju Biznesu Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich

dr inż. Maciej Andrzejewski

Komitet Transportu, Polska Akademia Nauk

Janusz Kućmin

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

prof. dr hab inż. Paweł Fuć

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Szymon Domański

Dyrektor ds. Klienta Strategicznego, PKO Leasing

Wojciech Jurkiewicz

Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Artur Resmer

Członek Zarządu PKP Intercity S.A.

Michał Zięba

Radca Prawny, Partner Zarządzający, HANTON Szalc Zięba & Partnerzy

Lyudmil Ivanov

Association of Railway Signaling, Automation, Communication and Industry (RASTIA)

Ewa Karasińska

Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wybór biletów Wybierz rodzaj uczestnictwa

Udział bezpłatny

Udział bezpłatny

0 zł

Obowiązuje akredytacja

Przedstawiciele administracji centralnej, samorządowej, urzędów, uczelni i przedstawiciele nauki (w tym instytutów naukowych)

Zarejestruj się

Udział bezpłatny
Udział płatny

Udział płatny

1390 zł

Pozostałe podmioty

Zarejestruj się

Udział płatny

Poprzednia edycja​

Europejskie Forum Taborowe od 9 lat jest największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconym tematyce nowoczesnego taboru kolejowego. Co roku podczas konferencji podejmujemy tematy planowanych zakupów w regionie, nowoczesnych technologii i innowacyjności w konstruowaniu oraz utrzymaniu pojazdów kolejowych, zwłaszcza odnośnie zużycia energii, designu i podzespołów.

Wśród zagadnień, które zostały szczegółowo omówione podczas zeszłorocznej edycji wydarzenia znalazły się m.in.: inwestycje w tabor kolejowy – pasażerski i towarowy, innowacje taborowe, kwestie związane z finansowaniem taboru.

+
panelistów i prelegentów
+
partnerów i patronów wydarzenia

Miejsce wydarzenia:

Adres:

Hotel Mercure Grand
ul. Krucza 28, 
00-522 Warszawa

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt

Tomasz Jakubiak

tel: 532 851 567

email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby