Joanna Lech

Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych