Krzysztof Zdziarski

Prezes zarządu, PESA Bydgoszcz