Ewa Karasińska

Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych