Ewa Karasińska

Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych