Janusz Kućmin

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego