Partnerzy 2022:

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Honorowy:

Partner Merytoryczny:

Patron medialny:

Agenda 2022:

8:00

Rejestracja uczestników

9:00

Otwarcie Forum

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

SESJA I - TRENDY, STRATEGIE I PRZYSZŁOŚĆ

9:20

DEBATA OTWARCIA: Światowe i regionalne trendy na rynku taboru kolejowego

 • Jak obecna sytuacja gospodarcza i polityczna wpływa na popyt i podaż w sektorze?
 • Kolej w Europejskim Zielonym Ładzie: finansowanie, zrównoważony transport, rola OZE
 • Wdrażanie ERTMS, interoperacyjność i (nie)jednolity europejski obszar kolejowy
 • Potrzeby przewoźników wobec rosnącego popytu na transport pasażerski
 • Nowe trendy w produkcji taboru kolejowego

Paneliści:

 • Artur Fryczkowski, Wiceprezes zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich
 • Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Janusz Kućmin, Dyrektor sprzedaży, Stadler Polska
 • Marek Nitkowski, Prezes zarządu, Koleje Wielkopolskie
 • Wiesław Szafrański, Dyrektor zarządzający ds. operacyjnych, Polregio
 • Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury*
 • Przedstawiciel, Szybka Kolej Miejska w Warszawie*

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający & Redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

10:40

Przerwa networkingowa

11:00

Wystąpienie: Automatyczne Sprzęgi Cyfrowe – szanse i wyzwania dla polskiego rynku

 • Jan Siudecki, Dyrektor Departamentu Techniki i Wyrobów, Urząd Transportu Kolejowego

11:15

Wystąpienie: Tabor kolejowy na Ukrainie – nowy rynek dla polskich producentów?

 • Marek Graff, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

11:35

Wystąpienie: Innowacyjne produkty BODE Rawag

 • Dariusz Marchewka, Członek zarządu & dyrektor handlowy, RFWW "Rawag"

11:50

DEBATA: Czy polski rynek taborowy jest w impasie? Plany i strategie zakupowe przewoźników i regionów

 • Środki własne, komercyjne instrumenty, inne źródła. Finansowanie zakupu taboru w obliczu braku środków z KPO i zagrożenia funduszy z perspektywy unijnej 2021-2027
 • Wagony sypialne w perspektywie odbudowy sieci nocnych połączeń w UE
 • Jakich wagonów towarowych brakuje na rynku?
 • Koleje samorządowe, tramwaje
 • Specjalistyczny tabor do prowadzenia robót torowych: podbijarki, kombajny torowe, pociągi techniczne i inne

Paneliści:

 • Szymon Domański, Dyrektor ds. Klienta Strategicznego, PKO Leasing
 • Maciej Gładyga, Wiceprezydent, European Rail Freight Association & Dyrektor zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Joanna Lech, Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • dr hab. inż. Andrzej Massel, Dyrektor, Instytut Kolejnictwa

Moderator: Michał Grobelny, Kierownik Projektów Kolejowych, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

13:00

Przerwa techniczna / Lunch

SESJA II - INNOWACJE

13:45

Wystąpienie: Tabor PESA w czeskim kontekście i plany taborowe RegioJet na przyszłość

 • Alexandra Janoušek Kostřicovou, RegioJet

14:00

DEBATA: Zielona i zrównoważona mobilność a pojazdy szynowe

 • Optymalizacja zużycia energii: rekuperacja, ecodriving, zmniejszanie masy pociągów, zasilanie infrastruktury z OZE
 • Innowacje i technologie w wagonach pasażerskich: co widzi i docenia pasażer
 • Tabor hybrydowy, pojazdy dwunapędowe, elektryczne, wodorowe
 • Elektryfikacja trakcji, zasilanie infrastruktury i pojazdów z ekologicznych źródeł energii
 • Budowa nowoczesnych zapleczy taborowych

Paneliści:

 • Michał Batko, Wiceprezes & członek zarządu ds. produkcji, DB Cargo
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Janusz Malinowski, Prezes zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Piotr Malepszak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kolejowych, Miasto Gdańsk
 • Tomasz Warchoł, Prezes zarządu, Koleje Małopolskie
 • dr inż Magdalena Machno, Instytut Pojazdów Szynowych, Politechnika Krakowska*

Moderator: Michał Szymajda, Redaktor, portal rynek-kolejowy.pl

SESJA III - UKRAINA

15:00

DEBATA STRATEGICZNA: Odbudowa Ukrainy

 • Potrzebne inwestycje i zmiany: przejścia graniczne, infrastruktura, wymogi techniczne, przepustowość
 • Gdzie są szanse dla polskich producentów taboru?
 • Tramwaje
 • Wojna na Ukrainie a towarowy tabor kolejowy

Paneliści:

 • Piotr Malepszak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kolejowych, Miasto Gdańsk
 • Sylwin Tomaszewski, Zastępca dyrektora ds. komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
 • Marek Graff, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
 • dr inż Małgorzata Kuźnar, Instytut Pojazdów Szynowych, Politechnika Krakowska*

Moderator: Michał Litwin, Dyrektor Generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych & Członek zarządu, European Rail Freight Association

16:00

Zakończenie Europejskiego Forum Taborowego

Prelegenci 2022

Adrian Furgalski

Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Łukasz Malinowski

Dyrektor Zarządzający, Redaktor Naczelny, TOR Wydawnictwo

Joanna Lech

Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Artur Fryczkowski

Wiceprezes zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Alstom w Polsce, na Ukrainie i Krajach Bałtyckich

dr hab. inż. Andrzej Massel

Dyrektor, Instytut Kolejnictwa

Maciej Gładyga

Wiceprezydent, European Rail Freight Association

Wojciech Jurkiewicz

Prezes zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Sylwin Tomaszewski

Zastępca dyrektora ds. komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Jan Siudecki

Dyrektor Departamentu Techniki i Wyrobów, Urząd Transportu Kolejowego

Szymon Domański

Dyrektor ds. Klienta Strategicznego, PKO Leasing

Janusz Malinowski

Prezes zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Piotr Malepszak

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kolejowych, Miasto Gdańsk

Dariusz Marchewka

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, RFWW Rawag

Wiesław Szafrański

Dyrektor zarządzający ds. operacyjnych, Polregio

Michał Batko

Wiceprezes & członek zarządu ds. produkcji, DB Cargo

Ewa Karasińska

Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Janusz Kućmin

Dyrektor sprzedaży, Stadler Polska

Marek Nitkowski

Prezes zarządu, Koleje Wielkopolskie

Tomasz Warchoł

Prezes zarządu, Koleje Małopolskie

Michał Litwin

Dyrektor Generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych & Członek zarządu, European Rail Freight Association

Poprzednie edycjae

Europejskie Forum Taborowe od 9 lat jest największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconym tematyce nowoczesnego taboru kolejowego. Co roku podczas konferencji podejmujemy tematy planowanych zakupów w regionie, nowoczesnych technologii i innowacyjności w konstruowaniu oraz utrzymaniu pojazdów kolejowych, zwłaszcza odnośnie zużycia energii, designu i podzespołów.

Wśród zagadnień, które zostały szczegółowo omówione podczas zeszłorocznej edycji wydarzenia znalazły się m.in.: inwestycje w tabor kolejowy – pasażerski i towarowy, innowacje taborowe, kwestie związane z finansowaniem taboru.

Miejsce wydarzenia:

Adres:

Hotel Mercure Grand
ul. Krucza 28, 
00-522 Warszawa

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt

Tomasz Jakubiak

tel: 532 851 567

email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby