Ewa Karasińska

Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Lyudmil Ivanov

Association of Railway Signaling, Automation, Communication and Industry (RASTIA)