prof. dr hab inż. Paweł Fuć

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska