Piotr Pustoszkin

Dyrektor Rozwoju Biznesu Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich