Piotr Malepszak

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kolejowych, Miasto Gdańsk