Maciej Gładyga

Dyrektor Izby Gospodarczej Transportu Lądowego