dr Josef Doppelbauer

Dyrektor Wykonawczy, European Union Agency for Railway (EUAR)