dr inż. Andrzej Massel

Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa