Andrzej Banucha

Zastępca Dyrektora Biura, Biuro Strategii, Relacji Inwestorskich i Promocji, PKP CARGO S.A.