European Railway Stock Forum

Tegoroczną, dziesiątą edycję Europejskiego Forum Taborowego zdominują przede wszystkim 4 tematy: światowe i regionalne trendy na rynku taboru kolejowego; plany i strategie zakupowe przewoźników i regionów na rynku taborowym; zielona i zrównoważona mobilność a pojazdy szynowe; odbudowa Ukrainy. W ramach tych obszarów eksperci będą dyskutować m.in. o trendach w produkcji taboru kolejowego, specjalistycznym taborze, optymalizacji zużycia energii i innowacjach, taborze hybrydowym, zapleczach taborowych, szansach dla polskich producentów taboru i innych rozwiązań, wagonach sypialnych, finansowaniu inwestycji i zakupów, kolejach samorządowych, metrze i tramwajach. Spektrum zagadnień zostało dobrane w taki sposób, żeby głos wszystkich uczestników rynku taborowego, od producentów przez nabywców po pasażerów, został usłyszany, a wnioski z debat dotarły do jak największej ilości słuchaczy - zarówno obecnych na samym Forum, jak i czytelników relacji z Forum w Internecie na wysokozasięgowych portalach.

Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Brązowy:

Partner Honorowy:

Partner Merytoryczny:

Patron medialny:

Agenda

8:00

Rejestracja uczestników

9:00

Otwarcie Forum

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

9:15

Wystąpienie otwierające

 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*

SESJA I - TRENDY, STRATEGIE I PRZYSZŁOŚĆ

9:30

DEBATA OTWARCIA: Światowe i regionalne trendy na rynku taboru kolejowego

 • Jak obecna sytuacja gospodarcza i polityczna wpływa na popyt i podaż w sektorze?
 • Kolej w Europejskim Zielonym Ładzie: finansowanie, zrównoważony transport, rola OZE
 • Wdrażanie ERTMS, interoperacyjność i (nie)jednolity europejski obszar kolejowy
 • Potrzeby przewoźników wobec rosnącego popytu na transport pasażerski
 • Nowe trendy w produkcji taboru kolejowego

Paneliści:

 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*
 • Przedstawiciel, Urząd Transportu Kolejowego*
 • Przedstawiciel, Koleje Ukraińskie*
 • Producenci, przewoźnicy, zamawiający i inni*

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający & Redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

11:00

Wystąpienie partnera

11:15

Wystąpienie partnera

11:30

Wystąpienie partnera

11:45

DEBATA: Czy polski rynek taborowy jest w impasie? Plany i strategie zakupowe przewoźników i regionów

 • Środki własne, komercyjne instrumenty, inne źródła. Finansowanie zakupu taboru w obliczu braku środków z KPO i zagrożenia funduszy z perspektywy unijnej 2021-2027
 • Wagony sypialne w perspektywie odbudowy sieci nocnych połączeń w UE
 • Jakich wagonów towarowych brakuje na rynku?
 • Koleje samorządowe, tramwaje
 • Specjalistyczny tabor do prowadzenia robót torowych: podbijarki, kombajny torowe, pociągi techniczne i inne

Paneliści:

 • Przedstawiciel, Instytut Kolejnictwa*
 • Przedstawiciel, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych*
 • Przedstawiciel, Centrum Unijnych Projektów Transportowych*
 • Przewoźnicy, producenci, zamawiający i inni*

Moderator: Michał Grobelny, Kierownik Projektów Kolejowych, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

13:00

Przerwa techniczna / Lunch

SESJA II - INNOWACJE

13:45

Wystąpienie partnera

14:00

Wystąpienie partnerskie: wystąpienie o wyposażeniu nowoczesnych zapleczy taborowych

 • potencjalni wykonawcy, dostawcy maszyn i urządzeń, systemów zasilania (fotowoltaika)

14:15

DEBATA: Zielona i zrównoważona mobilność a pojazdy szynowe

 • Optymalizacja zużycia energii: rekuperacja, ecodriving, zmniejszanie masy pociągów, zasilanie infrastruktury z OZE
 • Innowacje i technologie w wagonach pasażerskich: co widzi i docenia pasażer
 • Tabor hybrydowy, pojazdy dwunapędowe, elektryczne, wodorowe
 • Tabor hybrydowy, pojazdy dwunapędowe, elektryczne, wodorowe
 • Elektryfikacja trakcji, zasilanie infrastruktury i pojazdów z ekologicznych źródeł energii
 • Budowa nowoczesnych zapleczy taborowych

Paneliści:

 • Przedstawiciel, Polska Akademia Nauk*
 • Przedstawiciel, Fundacja ProKolej*
 • Producenci, przewoźnicy, zamawiający, dostawcy i inni*

Moderator: Przedstawiciel, Rzeczpospolita*

SESJA III - UKRAINA

15:15

DEBATA STRATEGICZNA: Odbudowa Ukrainy

 • Potrzebne inwestycje i zmiany: przejścia graniczne, infrastruktura, wymogi techniczne, przepustowość
 • Gdzie są szanse dla polskich producentów taboru?
 • Tramwaje
 • Wojna na Ukrainie a towarowy tabor kolejowy

Paneliści:

 • Przedstawiciel, MSZ lub kancelaria Prezydenta RP*
 • Przedstawiciel, UTK*
 • Przedstawiciel, Koleje Ukraińskie*
 • Dostawcy rozwiązań, firmy budowlane, projektowe i inne*

Moderator: Jacek Płaza, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

16:15

Zakończenie Europejskiego Forum Taborowego

Prelegenci

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

dr inż. Ignacy Góra

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Adrian Furgalski

Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Carlo Borghini

Executive Director, Europe’s Rail Joint Undertaking

Marek Chraniuk

Prezes Zarządu, PKP Intercity S.A.

dr hab. inż. Andrzej Massel

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Robert Nowakowski

Członek Zarządu ds. Produkcji, DB Cargo Polska

Artur Martyniuk

Prezes Zarządu, POLREGIO S.A.

Witold Gadoś

Dyrektor Sprzedaży Taboru, Siemens Mobility

Michał Grobelny

Kierownik ds. Projektów Kolejowych, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Paweł Krysiński

Dyrektor Techniczny, Rawag

Michał Batko

Dyrektor Utrzymania, DB Cargo Polska

Maciej Gładyga

Dyrektor Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

Marek Kunicki

Kierownik Zakładu Gospodarowania i Utrzymania Lokomotyw, Lotos Kolej

Wiesław Szafrański

Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych, POLREGIO S.A.

Łukasz Malinowski

Dyrektor Zarządzający, Redaktor Naczelny, TOR Wydawnictwo

Sławomir Cyza

Prezes i Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich

Piotr Pustoszkin

Dyrektor Rozwoju Biznesu Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich

dr inż. Maciej Andrzejewski

Komitet Transportu, Polska Akademia Nauk

Janusz Kućmin

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

prof. dr hab inż. Paweł Fuć

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Szymon Domański

Dyrektor ds. Klienta Strategicznego, PKO Leasing

Wojciech Jurkiewicz

Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Artur Resmer

Członek Zarządu PKP Intercity S.A.

Michał Zięba

Radca Prawny, Partner Zarządzający, HANTON Szalc Zięba & Partnerzy

Lyudmil Ivanov

Association of Railway Signaling, Automation, Communication and Industry (RASTIA)

Ewa Karasińska

Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wybór biletów Wybierz rodzaj uczestnictwa

Udział bezpłatny*

Udział bezpłatny*

0 zł

Obowiązuje akredytacja

Udział bezpłatny*
Udział płatny

Udział płatny

1390 zł

Firmy komercyjne

Udział płatny

* Przedstawiciele administracji centralnej, samorządowej, urzędów, uczelni i przedstawiciele nauki (w tym instytutów naukowych)

Poprzednia edycja​

Europejskie Forum Taborowe jest największym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconym tematyce nowoczesnego taboru kolejowego. Wśród zagadnień, które zostały szczegółowo omówione podczas zeszłorocznej edycji wydarzenia, znalazły się m.in.: wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na rynek taborowy, dekarbonizacja i cyfryzacja europejskiego sektora kolejowego, finansowanie i wsparcie dla zakupu taboru oraz innowacje w zakresie pojazdów kolejowych. W Forum wzięło udział około 200 specjalistów i ekspertów z Polski i zagranicy, a wydarzenie miało 17 partnerów i zostało objęte patronatem przez 5 podmiotów.

+
panelistów i prelegentów
+
partnerów i patronów wydarzenia

Miejsce wydarzenia:

Adres:

Hotel Indigo Warsaw
– Nowy Swiat, an IHG Hotel

Smolna 40, 00-375 Warszawa

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby